Gegevens verifiëren

Wat is het?
Sinds augustus 2021 heeft Airsoft Bazaar de functie geïntroduceerd om een account te verifiëren. Deze functie is bedoeld om het oplichters moeilijk te maken.
Van een geverifieerd account is het telefoonnummer, bankrekeningnummer en - indien het een Nederlands account is - het NABV nummer geverifieerd.
Andere gebruikers kunnen aan de groene vinkjes zien dat een account is geverifieerd.

Hoe werkt het als verkoper?
  1. Log-in als je nog niet bent ingelogd
  2. Klik in het menu op "Gegevens verifiëren", de verificatie wizard wordt nu geopend
  3. Stap 1: Controleer je telefoonnummer en IBAN rekeningnummer en vul aan waar nodig
  4. Stap 2: Betaal het bedrag om de verificatie te voltooien (het systeem voert de verificatie op de achtergrond uit)
  5. Stap 3: Je ontvangt na betaling direct een SMS op het eerder ingestelde telefoonnummer. Deze SMS bevat een code die je in stap 3 dient in te vullen.

Nadat deze stappen zijn afgerond zijn je gegevens geverifieerd.
Let op: NABV gegevens controleren wij periodiek bij de NABV. Dit gebeurd in de achtergrond en hoef jij zelf niets voor te doen.

Waarom zijn hier kosten aan verbonden?
Het verifiëren van deze gegevens voeren wij uit via een externe partij. Hier zijn kosten aan verbonden die wij doorbelasten. Uiteraard zien wij het liefst dat iedereen zijn gegevens verifieert en houden wij de kosten daarom zo laag mogelijk.

Contact informatie

Email:
info@airsoftbazaar.nl
Facebook:
airsoftbazaarcom

© Airsoft Bazaar - alle rechten voorbehouden 2021