Airsoft Bazaar beleid

Airsoft Bazaar beleid

Op Airsoft Bazaar worden tientallen nieuwe advertenties per dag geplaatst. Om ervoor te zorgen dat het geen wildgroei aan advertenties wordt zijn er enkele regels opgesteld. Je dient akkoord te gaan met deze regels alvorens je een advertentie plaats. Advertenties die niet aan de regels voldoen kunnen zonder enig bericht worden verwijderd.

De klantenservice zal te allen tijde onderstaande regels waarborgen zonder uitzondering. Wij zijn volledig transparant in ons beleid. Heb je vragen over het beleid? Neem dan gerust contact op. We helpen je graag.

Algemeen beleid Airsoft Bazaar
Artikel 1: De algemene voorwaarden blijven te allen tijde van toepassing. 

Artikel 2: Op overtreding van dit beleid staan straffen. 
 • Lid 1: Leden die de regels overtreden worden gestraft middels het verbannen van het account. Een ban zorgt ervoor dat een account voor een vooraf gespecificeerd termijn niet toegankelijk is. 
  • Sub a: Overtreed je een of meer regels meer dan twee keer per jaar op twee losse dagen? Dan krijg je een tijdelijke ban van 1 week. 
  • Sub b: Heb je al eens een tijdelijke ban gehad van 1 week en overtreed je wederom de regels binnen 1 jaar op 2 verschillende dagen? Dan volgt een ban van 30 dagen.
  • Sub c: Heb je al eens een tijdelijke ban gehad van 30 dagen en overtreed je wederom de regels binnen 1 jaar op 2 verschillende dagen? Dan wordt je permanent verbannen. 
 • Lid 2: in afwijking op de in artikel 2 lid 1 genoemde strafmaten mag worden afgeweken indien een overtreding wordt bestempeld als een grove overtreding. Onder grove overtreding wordt verstaan;
  • Sub a: Spammen; ongevraagde en ongewenste berichten of advertenties die in grote hoeveelheden met dezelfde, vaak waardeloze, inhoud zijn verzonden. 
  • Sub b: Oplichting; Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting.
 • Lid 3: Een grove overtreding wordt direct bestraft met een permanente ban.
 • Lid 4: Onder het verbannen van een account wordt verstaan; het onklaar maken van een account waardoor de gebruiker niet meer kan inloggen, berichten kan versturen of advertenties kan aanmaken. 
  • Sub a: Wanneer een account permanent wordt verbannen betekent dit automatisch dat ook al zijn IP-adressen waarmee ooit is ingelogd worden verbannen.

Review beleid
Artikel 1: Het is niet toegestaan een review te plaatsen bij een profiel wanneer hier geen koop of verkoop aan of van heeft plaatsgevonden tussen de betreffende gebruikers. 

Artikel 2: Een review dient te allen tijde geplaatst te worden met een begeleidend schrijven waarin de score van de review duidelijk wordt toegelicht.

Artikel 3: Reviews dienen te allen tijde te zijn geschreven in de Nederlandse, Engelse of Franse taal.

Artikel 4: Airsoft Bazaar (Admin rol) houdt zich te allen tijde het recht toe reviews zonder enig vorm van bericht aan de plaatser te verwijderen.

Advertentiebeleid
Artikel 1: Een advertentie moet te allen tijde binnen een van de categorieën op Airsoft Bazaar vallen. Indien een product wordt geplaatst buiten een daarvoor bestemde categorie is dit niet toegestaan.

Artikel 2: Luchtdrukwapens bedoeld voor stalen pallets of BBs zijn niet toegestaan.

Artikel 3: Luchtdrukwapens van meer dan 3 joule zijn niet toegestaan.

Artikel 4: Het is niet toegestaan om telefoonnummers, e-mailadressen of links naar websites te plaatsen in een advertentie. Deze mogen wel in een privé bericht worden geplaatst mits deze gerelateerd zijn aan het platform.

Artikel 5: Advertenties dienen te allen tijde te zijn geschreven in de Nederlandse, Engelse of Franse taal.

Artikel 6: Airsoft Bazaar (Admin rol) houdt zich te allen tijde het recht toe advertenties zonder enig vorm van bericht aan de plaatser te verwijderen.

Communicatiebeleid
Artikel 1: Teksten in zowel advertenties, berichten of reviews mogen nooit haatdragend, racistisch of beledigend van aard zijn. 

Artikel 2: Airsoft Bazaar zal nooit berichten uitlezen uit de berichten inbox van haar gebruikers zolang hier geen aanleiding toe is. 

Artikel 3: Airsoft Bazaar mag bij een redelijk vermoeden van een grove overtreding als bedoeld in artikel 2, lid 4 van het Algemeen beleid Airsoft Bazaar, afwijken van de in artikel 2 gestelde regel en zichzelf toegang verschaffen tot deze berichten.
 • Lid 1: Airsoft Bazaar dient te allen tijde de privacy zoveel als mogelijk te waarborgen bij het afwijken van Artikel 2. 
 • Lid 2: Airsoft Bazaar is niet verplicht de inzage als bedoeld in artikel 3 te melden aan de betreffende gebruikers. 

Rollenbeleid
Artikel 1: Airsoft Bazaar maakt onderscheid in 3 rollen; 
 • Lid 1: Admin; Beheerders en ontwikkelaars van de website. 
 • Lid 2: Community Manager; Aanspreekpunt voor de beheerders in een bepaald land of taal.
 • Lid 3: User; De eindgebruiker.

Artikel 2: De taak van de Admin kan niet worden beschreven omdat deze allesomvattend is. De Admin zal bij de uitvoering van zijn of haar taak altijd rekening houden met de beleidsregels. 

Artikel 3: De taak van de Community Manager;
 • Lid 1: Contact met de community in het aangewezen land of de taal.
 • Lid 2: Problemen signaleren met betrekking tot Airsoft Bazaar en haar gebruikers in het aangewezen land of de taal. Problemen doorgeven aan het beheer. 
 • Lid 3: Actief meedenken met het platform en wijzigingen bedenken ten behoeve van de community. Lid 4: Nauw samenwerken met Admins. 

Artikel 4: De user;
 • Lid 1: De user is de eindgebruiker van Airsoft Bazaar. 
 • Lid 2: Indien de user klachten heeft over het platform kan deze contact opnemen met de Community Manager of de Admin.
 • Lid 3: Indien de user klachten heeft over de Community Manager kan deze contact opnemen met de Admin.

Contact informatie

Email:
info@airsoftbazaar.nl
Facebook:
airsoftbazaarcom

© Airsoft Bazaar - alle rechten voorbehouden 2021